Landskap och Management
2 mars 2011
Kvarteret Lorensberg, Varberg
Landskap & Management har tagit fram planerna för utemiljöerna vid Kvarteret Lorensberg i Varberg. Gården, lekplatsen och gångstråken utformas för att inbjuda till utevistelse och skapa trivsel för de boende i de fyra bostadshusen.

Gård med rum för samvaro

Den gemensamma utemiljön har planerats med en tydlig idé om rumslighet, samvaro och trivsel. Här finns upphöjda rabatter omgivna av sittvänliga murar, gemensam lekplats, samt riklig växtlighet.

Genom att kombinera prydnadsbuskar, friväxande häckar och vackra perenner förstärks känslan av rumslighet och ger harmoniska övergångar mellan planteringarna. Rabatterna blir lättskötta och gårdens olika funktioner åtskiljs mjukt av de olika växtvalen.

Lekplats med mjukt underlag

Lekplatsen är placerad så att den är lättillgänglig för barnen och har överblick från sittgruppen som är placerad i dess centrum. Här finns en tvåsitsgunga, en balanslek och en fjädergunga på en platsgjuten gummimatta med ängs- och havstema.

Det mjuka underlaget gör att såväl lekande barn som fikande föräldrar kan slappna av. Lekplatsen kringgärdas av prydnadsbuskar i upphöjda planteringslådor.

Belysning

Genomtänkt belysning av gården skapar både stämning och trygghet. När dagsljuset viker lyses gångstråken upp av pollarbelysning och i de upphöjda entrérabatterna finns effektfull infälld murbelysning.

Projektstatus

Projekteringen är klar och byggnationen pågår.

Publicerad av: Jan-Olof Gullberg
Bild: Landskap & Management
Bild: Landskap & Management
Bild: Landskap & Management
Bild: Landskap & Management