Ny kunskap höjer kvaliteten

Stärk kompetensen och öka arbetsglädjen med våra utbildningar. Kunskap är nyckeln till en lyckad utveckling av din utemiljö.

Kurser efter dina behov

Kurserna ger aktuella teoretiska och praktiska kunskaper. Vi genomför dem gärna på plats hos dig. Innehållet anpassas efter dina behov.
 

Några av våra kurser:

  • Den nya tidens trädgårdsskötsel
  • Säkerhet på lekplatser
  • Skötselrunda med trädgårdsmästaren
  • Trädvård, beskärning och växtkännedom
  • Mark i balans
  • Växtbäddar för träd

Före ny- eller ombyggnaden

Flera av våra kurser är lämpliga att genomföra innan din nya utemiljö står färdig. Du och dina medarbetare förbereds inför kommande uppgifter med aktuella kunskaper och högre kompetens.

Exempel på kurser är Den nya tidens trädgårdsskötsel, Säkerhet på lekplatser och Växtbäddar för träd.

Efter ny- eller ombyggnaden

När din nya eller ombyggda utemiljö står färdig passar flera av våra kurser för att öka kunskaperna och trygga skötseln. Våra utbildningar ger de som utför skötselarbetet tillit och entusiasm.

Exempel på lämpliga kurser är Skötselrunda med trädgårdsmästaren, Trädvård och beskäring och växtkännedom.

Support efter kursen

Efter att du har genomfört en av våra kurser får du gratis support av oss via 
e-post. Vi svarar på frågor om kursinne-
hållet som dyker upp i ditt dagliga skötselarbete.

Supporten är en extra trygghet för dig som gått en utbildning. Vi tar även gärna emot respons på kursen du genomfört.

Kontakta oss med dina frågor