Villaträdgård

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Privat
Ort:
Alingsås

Från skiss till färdig förfrågningshandling och entreprenadbesiktning.

Vid sjön Mjörn reser sig en fantastisk villa. Vi gestaltade trädgården med stentema. Trappor, murar och terrasser av bohusgranit anlades för att ta upp den stora höjdskillnaden ner till båthuset och sjön.

På husets framsida anlades stödmurar och gatstensbeläggningar. Vissa utvalda, bevarade träd belyses med markbelysning kvällstid. I murarna vid den långa infarten och i trapporna ner mot båthuset finns infällda belysningar.

Husarkitekt: Arkitektbyrån Gert Carlsson