Utemiljö Våxtorp

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Laholms Kommun
Ort:
Våxtorp

Ny fickpark vid bankhuset. I parkens centrala del finns pergola med underliggande gatstensmönster med lokal anknytning till en gammal halländsk sticktradition med rötter från 1600-talets Våxtorp. Pergolan är upplyst av markbelysning under dygnets mörka timmar.

Runt om pergolan finns två planteringar med perenner och rosor, vilka inramas av låga buxbomshäckar. I parkens yttre del finns en upphöjd plantering med prydnadsbuskar ut mot Hishultsvägen. Genom detta utförande är parken inte direkt avläsbar från vägen, utan man lockas att gå in i parken och upptäcka vad som finns innanför buskaget.

På parkens motsatta sida kan man sitta ner på de sköna bänkarna och betrakta parkens vackra växter. Bänkarna är placerade i idegransomgivna sittalkover, vilka ger ett tryggt stöd i ryggen mot bankhusets parkeringar.

Upprustning av dammarna i Våxtorp. Ny rastplats med infart från Kristianstadsvägen ger förbipasserande trafikanter en möjlighet till avkopplande vila i Våxtorps vackra parkmiljö.

Erosionssäkring av dammkanter genom etablering av strandväxter i kokosmadrasser. Parkens vackra träd har försetts med markstrålkastare som lyser upp parken kring dammarna kvällar och nätter.