Stampen

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Skandia Fastigheter AB
Ort:
Göteborg

Uppdraget har omfattat en total omgestaltning av innergård och framtagning av handlingar för upprustning 2017. Bland annat omfattar upprustningen nya miljö- och cykelhus, odlingslotter för hyresgäster, lekplats och central uteplats för gemensam utevistelse.

Nya effektbelysningar skapar en trivsam innergård även under dygnets mörka timmar.