Söderhöjd

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Varbergs Bostads AB
Ort:
Varberg

Markprojektering

Nytt bostadsområde i det gamla stenbrottet. Varbergs nya landmärke, stadens tre högsta höghus blev Söderhöjd.

Området har många stenmurar av hallandsgnejs. Murarna ger ett robust intryck och en tillbakablick på Varbergs stenhuggarhistoria.

Anlagda blomsterängar som binder samman omgivande naturmark och ny bostadspark.

Tuff lekplats på höjden och bostadspark med parkkaraktär. Bänkar utmed husliv där man kan få känna vårsolens varma strålar.

Husarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB