Ny utemiljö för Nibe

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Nibe AB
Ort:
Markaryd

I anslutning till ombyggnation av personalmatsal och övriga personalutrymmen ville NIBE AB passa på med att ge anslutande utemiljö ett ordentligt lyft. 

Området utanför personalmatsalen byggdes om till uteservering där personalen kan avnjuta sin lunch. Den nya uteserveringen omgärdas av blockmurar av granit och upphöjda växtbäddar med prydnadsbuskar, perenner
och träd.

I anslutning till trottoaren som leder till personalmatsal och övriga personalutrymmen byggs en vacker kallmur av rundad fältsten. Muren omgärdar en ny vegetationsyta med träd och prydnadsbuskar.