Gårdsupprustning i Annedal

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Diligentia AB
Ort:
Göteborg

Gårdsupprustning med gemensamma uteplatser på gårdarna innehållande små lekplatser och bänkar. I anslutning till uteplatserna anläggs trevliga cykelgarage med sedumtak. 

 
Entréerna har gjorts mer välkomnande med små uterum där man kan slå sig ned och tala med grannarna, vackert omgivna av läckra perenner och rumsavgränsande häckar.
 
Nya parkträd ger hela området en trevlig parkkaraktär.