Bjäre Villaträdgård

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Privat
Ort:
Vejbystrand

Skissförslag omfattande gestaltning av privat villaträdgård med separata trädgårdsrum avdelade av prydnadsbuskage och pergolagång. Klippta häckar mot tomtgräns i väster och gäststuga i norr skapar avskildhet och avgränsning.

Uppfart mot entré och carport stensätts med smågatsten i granit. Gårdsträd med planteringsyta avgränsar bilplatserna från entrén.