Bentzels väg

Uppdragstyp:
Design utemiljö
Uppdragsgivare:
Förbo AB
Ort:
Lerum
Skissförslag omfattande punktinsatser i anslutning till renovering av bostadshusen. Förslag i anslutning till entréer. I direkt anslutning till entréerna anläggs alkover med bänkar i antracitfärgad betong.  
 
Bakom bänkar och alkover monteras ett spaljéverk för att ge stöd i ryggen. I direkt anslutning till alkoverna och utanför trapphusen anläggs arrangemang av stenskärvsomgivna solitärväxter.
 
Gröna vajern med frodig pipranka spänns mellan loftgången och ytorna med stenskärv för att tydligare markera varje entrégång. Ogrässpärr mellan växtjorden och stenskärven gör att skötseln blir minimal. Ytorna omges av smala kantstöd i cortenstål.