Landskapsföretaget som ser helheten

Vi som driver Landskap & Management är Jan-Olof Gullberg och Annika Andersson. Företaget ligger i Fogdarp vid foten av Hallandsåsen i en anrik jordbruksmiljö. I en vacker omgivning arbetar vi med ett brett utbud av tjänster för utemiljöer.

Företaget drivs på Morrgården med anor från 1700-talet. I omgivningen finns en uråldrig och kraftfull natur där jord- och skogsbruk har varit de huvudsakliga näringarna under mycket lång tid. Denna anrika miljö tillsamans med närheten till all modern infrastruktur gör Morrgården till den perfekta arbetsmiljön för oss.

Båda är landskapsingenjörer med lång erfarenhet av konsult-uppdrag. Landskap & Management startade vi år 2000. Tidigare har vi båda två även arbetat mycket praktiskt med markarbete och trädgårdsskötsel. Vi gillar fortfarande att få lite jord under naglarna.

Vi förenar upplevelse, användbarhet och hållbarhet

Utemiljöer är under ständig förändring. Upplevelsen och funktionen påverkas bland annat av årstiderna, dygnsrytmen och omvärldsfaktorer. Att ta hänsyn till helheten är viktigt för oss på Landskap & Management. 

Vi förenar design och funktion med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kopplingen mellan teori och praktik är tydlig. En av våra kunder säger att vi har ”bred yxkompetens”!

Flexibelt arbetssätt

Vi arbetar flexibelt och anpassar lösningarna efter våra kunders behov. Våra kunder består av kommuner, byggföretag, bostadsrättsföreningar, arkitekter och privatpersoner. Företag som vill ha en välkomnande utemiljö är en växande marknad för oss.

Miljön är vår grund

Vi bygger våra tjänster på miljöanpassning. Genom att kombinera vegetationstyper som stimulerar faunan arbetar vi för en biologisk mångfald. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika självklart som god design och funktion i vår verksamhet.

Läs mer i vår miljöpolicy