Framgångskoncept för grönt management

Vårt koncept för grönt management är unikt, heltäckande och beprövat, bl.a. omfattar det skötsel och planerat underhåll, såväl som behovsprövat underhåll av träd och övriga vegetationsytor. Vårt koncept för grönt management skapar såväl trivsel och trygghet som ekonomiskt hållbar förvaltning.

Läs mer om vårt samarbete med Gårdstensbostäder AB i broschyren DET GRÖNA KAPITALET.

Fakta om Gårdstensbostäder AB

Gårdstensbostäder är ett nationellt såväl som internationellt uppmärksammat allmännyttigt bostadsföretag, ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Gårdstensbostäder fick FN:s pris World Habitat Award 2005 och Stora Samhällsbyggarpriset 2006.

Läs mer om Gårdstensbostäders arbete med goda livsmiljöer, social hållbarhet mm på www.gardstensbostader.se