Proffsig skötsel lönar sig

Våra kompletta hjälpmedel för skötsel ökar upplevelsevärdet av din utemiljö. Du får även stöd för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Våra effektiva verktyg

Vi erbjuder planer och beskrivningar för din egen skötsel. Vi tar även fram underlag för upphandling på entreprenad.

  • Skötselplaner
  • Trädvårdsplaner
  • Inventeringar och besiktningar

Värdefullt stöd

Våra verktyg är lätta att använda och effektiva. Vi utgår från dina behov och samarbetar gärna med de som ska arbeta efter skötselplanen.

Trädvårdsplaner utförs med hjälp av en databas där dina träddata registreras. Du får ett mycket bra hjälpmedel för uppdateringar och framtagning av förfrågningsunderlag.

Nöjda kunder

Företag och organisationer uppskattar vår hjälp med förvaltningen av parker och bostadsområden.

Ökat upplevelsevärde, trygghet, större mångfald, minskad miljöpåverkan och sparad tid är ett urval av den positiva respons vi fått.

Se referenser inom förvaltning

Begär offert

Fundera på hur du vill att din förvaltning ska fungera. Hämta gärna idéer från våra referenser.

Berätta sedan för oss om vad du behöver hjälp med så tar vi fram en offert. Vi är flexibla och utgår från dina behov.

Kontakta oss för en offert