Utemiljöer att trivas i

Vi anpassar utemiljön efter dina behov och miljön. Du får design som samspelar med funktion, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Idé blir verklighet

Vi erbjuder en komplett service från skissförslag till färdiga handlingar. Din utemiljö förvandlas från idé till verklighet.

  • Projektering
  • Gestaltning
  • Kalkyler
  • Arbetsbeskrivningar

Värdet av mångfald

Biologisk mångfald har stort värde för upplevelsen av din utemiljö. Vi kombi-
nerar vegetationstyper som stimulerar faunan. Du får njuta av en plats som sjuder av liv, doftar friskt och färgas av årstiderna.

Projektering för ökad mångfald ingår i vår strävan efter att bidra till ett krets-
loppsanpassat och hållbart samhälle.

Läs mer i vår miljöpolicy

Nöjda kunder

Vi har lång erfarenhet från ombyggnad och nybyggnad av utemiljöer. Projekten sträcker sig från stora parker och bostadsområden till privata trädgårdar.

Bland våra kunder finns kommuner, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, arkitekter, byggföretag, privatpersoner och företag som vill ha en välkomnande utemiljö.

Se våra referenser inom Design

Begär offert

Fundera på hur du vill att din utemiljö ska se ut och fungera. Hämta gärna inspiration från våra referenser. Tänk även igenom vilka tjänster du behöver hjälp med och tidsplan.

Berätta sedan för oss om ditt projekt så tar vi fram en offert. Vi är flexibla och utgår från dina behov.

Kontakta oss för en offert